We have a number of courses available:

Click on the links below to find out more about the courses:

Comply with legal requirements

 • Occupational health and safety
 • First Aid – Level 1
 • First Aid – Level 2
 • Firefighting
 • Forklift – New license
 • Forklift – License renewal
 • Labor Laws

Leierskap / Bestuurs Ontwikkeling

 • Basiese Spanleier / Toesighouer
 • Gevorderde Spanleier / Toesighouer
 • Junior “Power hour” leierskap sessies
 • Senior “Power hour” leierskap sessies
 • Maak wenners van jou mense (Arnold Mol)
 • Arnold Mol Produktiwiteit verbetering program
 • Besigheidsbeginsels (6M)
 • Dissipline in die werksplek

Sosiale Verantwoordelikheid

 • MIV / VIGS (Groepe)
 • Alkohol en Dwelmmisbruik  (Groepe) tot 50 persone
 • Persoonlike Geldsake bestuur
 • Persoonlike Finansies vir groepe

Interpersoonlike Ontwikkeling

 • Selfbestuur
 • Stres en konflikhantering
 • Selfbestuur in gesonde gesinne
 • Spanbou

Ander Kursusse

 • Trekker en spuitpomp instandhouding
 • Kantoor administrasie
 • Spanbou Sessie
 • Dissipline in die werksplek vir personeel
 • Dissipline in die werksplek vir personeel wat dissipline moet handhaaf